Jeziora w okolicy Starych Juch - charakterystyka

Opisuję tu w sumie 28 okolicznych jezior, z czego w pobliżu Starych Juch znajduje się ich siedem. Za wyjątkiem jeziora powstałego w wyrobisku po dawnej żwirowni (na południe od szosy Liski - Jeziorowskie), wszystkie inne zbiorniki wodne są pochodzenia polodowcowego. Większość z nich jest kształtu rynnowego (długie i wąskie - np. Jędzelewo, Krzywił, Szóstak), pozostałe zaś to zwykle duże akweny o płaskich brzegach i licznych zatokach (jeziora moreny dennej, np. Łaśmiady, Zawadzkie) oraz małe okrągłe bezodpływowe "oczka" (Jezioro Juskie, Ślepieniec). Część z jezior wykazuje w chwili obecnej tendencję do zarastania (Bocianek, Żabieniec), inne z kolei "powracają" na swoje dawne miejsca (Czarne, Pokrzywy).
Większa część powierzchni gminy Stare Juchy leży w dorzeczu rzeki Ełk, za wyjątkiem okolic Skomacka Wielkiego należących do dorzecza Pisy. Poza rzeką Ełk przebiegającą na odcinku około dwóch kilometrów wzdłuż wschodniej granicy gminy, nie ma tu wiekszych rzek. Wymienić można co najwyżej rzekę Gawlik łączącą jezioro Gawlik w gminie Wydminy z jeziorami Jędzelewo i Rekąty koło Starych Juch. Jej odcinek przebiegający przez Stare Juchy zwany jest kanałem Młyńska Struga. Jako swoistą ciekawostkę warto zobaczyć strumyk bez nazwy łączący jeziora Szóstak i Ślepieniec, który na odcinku kilkuset metrów płynie w podziemnym tunelu.
Jeziora są własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawione w większości przypadków przez Gospodarstwo Rybackie w Ełku. Jedynie kilka mniejszych dzierżawionych jest przez osoby prywatne, co zostało zaznaczone w spisie.

UWAGA!
Wszystkie omawiane jeziora objęte są strefą ciszy.

Obejrzyj galerię zdjęć jezior / O nazwach jezior


Bocian
Jezioro na północ od wsi Panistruga i na zachód od wsi Orzechowo. Powierzchnia ok. 9 ha

Jezioro Bocian


Bocianek
Dawne jezioro na północ od wsi Panistruga i na zachód od Orzechowa, w pobliżu jeziora Bocian. W chwili obecnej - teren podmokły.


Czarne
Jezioro na zachód od wsi Ostrów i na północ od jeziora Orzysz. Zwane również Wylewy.
Jezioro dzierżawione przez osobę prywatną. Powierzchnia 88,65 ha

Jezioro Czarne


Dobrzyń
Jezioro na wschód od wsi Płowce i na północ od osady Berkowo, położone na terenie gminy Wydminy.
Powierzchnia 52,45 ha, maksymalna głębokość 21 m.  Szczupak, okoń, węgorz, lin, karaś, karp, lin, sielawa, płoć, leszcz.
za: http://www.wedkarstwo.sitech.pl/elk-ryby/dobrzyn/dobrzyn.htm

Jezioro Dobrzyń


Garbas
Jezioro na południe od wsi Liski. Woda w jeziorze pierwszej klasy czystości! Powierzchnia 45,81 ha. Głębokość maksymalna 37,9 m. Leszcz, okoń, sum, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Garbas


Garbas Mały
Śródleśne jezioro na południowy zachód od wsi Liski i jeziora Garbas. Trudno dostepne, warto zobaczyć ze wzgledu na jego niepowtarzalny urok!
Jezioro dzierżawione przez osobę prywatną. Powierzchnia 2,85 ha. Głębokość maksymalna 11,6 m.


Grabnickie
Jezioro na południowy zachód od jeziora Sawinda Wielka przy wsi Grabnik. Powierzchnia 22,23 ha. Głębokość maksymalna 5,6 m. Złowisz tu ryby: Lin, karaś, szczupak.
Plan batymetryczny

Jezioro Grabnickie


Jędzelewo
Jezioro na zachód od Starych Juch. W odległości ok. 700 m od centrum osady kąpielisko niestrzeżone. Na jeziorze dwie wyspy: duża - pagórkowata o stałym gruncie położona jest w zachodniej części jeziora. Mniejsza, o podmokłym gruncie położona jest bliżej Starych Juch. Do niedawna była wyspa pływającą, a powstała z naniesionych szczątków roślinnych przerosniętych z czasem roślinnością, krzewami i drzewami. Powierzchnia 128,59 ha. Głębokość maksymalna 13,3 m. Złowisz tu ryby: Karp, karaś, lin, okoń, sandacz, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Jędzelewo


Juskie
Małe jezioro w obrębie Starych Juch, między stacją kolejową a ulicą Długą. Powierzchnia 0,83 ha.

Jezioro Juskie


Kleszczówka
Jezioro na południowy wschód od wsi Szczecinowo. Powierzchnia ok. 4,6 ha.

Jezioro Kleszczówka


Krzywił (Krzywe)
Jezioro rynnowe przy wsi Nowe Krzywe. Powierzchnia 24,39 ha. Głębokość maksymalna 9,7 m.
Jezioro dzierżawione przez osobę prywatną.

Jezioro Krzywił


Łaśmiady
Największe jezioro w Gminie Stare Juchy. Jego cały wschodni brzeg stanowi granicę gminy. Położone są nad nim wsie Łaśmiady, Sikory Juskie oraz Piaski i Sajzy (gmina Ełk). Niekiedy zwane także Zdręczno. 
Głębokość maks. 43,7 m. Powierzchnia 1060,00 ha.
Złowisz tu ryby: leszcz, okoń, sieja, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Łaśmiady


Małe (Sęczek)
Jezioro położone na południowy wschód od wsi Grabnik. Zwane także Sęczek. Powierzchnia 10,30 ha. Głębokość maksymalna 4,5 m. Złowisz tu ryby: karaś, lin, okoń, płoć, szczupak.
Plan batymetryczny

Jezioro Małe


Mleczówka
Jezioro na wschód od wsi Skomack Wielki. Powierzchnia 83,26 ha. Głębokość maksymalna 18,8 m. Złowisz tu ryby: leszcz, lin, okoń, sandacz, sieja, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Mleczówka


Mleczówka Mała
Jezioro między wsią Skomack Wielki a jeziorem Mleczówka. Powierzchnia 7,19 ha
Jezioro dzierżawione przez osobę prywatną.

Jezioro Mleczówka Mała


Orzechówko (Szóstak Mały)
Jezioro na południe od wsi Orzechowo. Powierzchnia 16,30 ha. Głębokość maksymalna 4,7 m. Złowisz tu ryby: karp, karaś, lin, sandacz, szczupak.
Plan batymetryczny

Jezioro Orzechówko


Pokrzywy
Do niedawna bagno powstałe po osuszeniu jeziora o tej nazwie, obecnie ponownie jezioro. Położone na wschód od szosy Stare Juchy - Szczecinowo. Powierzchnia 4,37 ha

Jezioro Pokrzywy


Rekąty
Jezioro na południowy wschód od Starych Juch, po lewej stronie drogi do Ełku. Powierzchnia 58,74 ha. Głębokość maksymalna 5,5 m.
Plan batymetryczny

Jezioro Rekąty


Rogal (Rogale Wielkie, Rogale Duże)
Jezioro przy wsi Rogale. Powierzchnia 32,25 ha. Głębokość maksymalna 22,1 m. Złowisz tu ryby: karp, leszcz, lin, okoń, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Rogal


Rogalik (Rogale Małe)
Jezioro na południowy wschód od wsi Rogale. Powierzchnia 15,12 ha. Złowisz tu ryby: leszcz, lin, karp, okoń, szczupak, węgorz.

Jezioro Rogalik


Rogaliki
Jezioro na północny zachód od wsi Rogale. Pow. 4,76 ha.
Jezioro dzierżawione przez osobę prywatną.

Jezioro Rogaliki


Sawinda Wielka
Jezioro na zachód od wsi Czerwonka, po lewej stronie linii kolejowej Ełk - Stare Juchy. Powierzchnia 226,80 ha. Głębokość maksymalna 9,5 m. Złowisz tu ryby: karp, leszcz, okoń, sandacz, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Sawinda zatoka południowo-wschodnia


Szóstak
Drugie pod wzgledem wielkości jezioro w Gminie Stare Juchy. Położone miedzy wsiami Orzechowo i Szczecinowo. Głębokość maksymalna 28,6 metrów. Powierzchnia 490,05 ha
Złowisz tu ryby: Leszcz, okoń, sieja, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Szóstak


Ślepieniec
Śródleśne jezioro na północ od szosy Stare Juchy - Gorło. Warto zobaczyć! Pow. 3,43 ha. Głębokość maksymalna 12 m. Złowisz tu ryby: jaź, leszcz, szczupak.
Plan batymetryczny

Jezioro Ślepieniec


Ułówki
Zachodnia odnoga jeziora Łaśmiady, przy wsiach Gorło i Łaśmiady. Głębokość maksymalna 25,5 metrów. Powierzchnia 264,82 ha
Złowisz tu ryby: karp, karaś, leszcz, sandacz, sum, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Ułówki


Zawadzkie
Inaczej Moksty, przy wsi Zawady Ełckie. Pow. 96,63 ha. Głębokość maksymalna 9,7 m. Złowisz tu ryby: karp, leszcz, lin, okoń, sandacz, sum, szczupak, węgorz.
Plan batymetryczny

Jezioro Zawadzkie


Zawindki (Sawinda Mała)
Jezioro przy wsi Jeziorowskie. Powierzchnia 36,41 ha. Głębokość maksymalna 4,6 m. Złowisz tu ryby: karp, karaś, lin, szczupak.
Plan batymetryczny

Jezioro Zawindki


Zielone (Żabinek)
Jezioro na południowy wschód od wsi Grabnik. Pow. 8,52 ha. Głębokość maksymalna 2,6 m. Karas, lin, okoń, szczupak.
Plan batymetryczny

Jezioro Zielone


Żabieniec
Jezioro na południe od jeziora Zawindki, po prawej stronie linii kolejowej Ełk - Stare Juchy. Powierzchnia 10,52 ha.
Jezioro dzierżawione przez osobę prywatną.

Jezioro Żabieniec

Dziekuję pracownikom Gospodarstwa Rybackiego w Ełku za udostępnienie danych o jeziorach i planów batymetrycznych.


Tekst i zdjęcia © Michał Kawecki 1997 - 2011Powrót do strony głównej