MAPKA

FOTKI

*) dodane w 2005

SŁOBITY
Schlobitten

Dawna stacja w Słobitach, peron z którego odjeżdżały składy do Ornety

Nastawnia płd.
Wieża wodna
Przepust
Podkłady
Widok na drogę
* Wykop
Wiadukt
Dębień w oddali

Dębień - kopalnia torfu, sieć kolejek w±skotorowych z wagonikami

* Tabor wsk.
Był wiadukt...

JANKÓWKO
Hensels

Mostek Baudy
Nasyp

Wiadukt pod Karwinami

Moje spanko :)
Droga stacyjna
Były wiadukt
* Wiadukt

DOBRY
Döbern Ostpr.

Wiadukt na dawn± drog± Dobry - Tatarki

Po nasypie

Droga stacyjna

Zerwany most

Zerwany most 2


BAŻYNY
Basien

Pasłęka-Spędy
Droga stacyjna

Wiadukt na drodze za Bażynami


DRWĘCZNO
Wagten

Wiadukt
Bocznica
Baza Talibów

Most na Drwęcy Warmińskiej

Most cd. ...
...i widoczki
Słupek km.

ORNETA
Wormditt

Przejazd

Wiadukt

Pierwszy znak
Lewo na Mor±g
Przejazd
Mostek
Wuzeta
Rampy-wjazd

Budynek dworca PKP w Ornecie

* Nastawnia
Perony i wieża
Semaforki pa pa

SPORTYNY 1
Sportehnen

Most
Most

Zapomniany most nad Pasłęk± pod Sportynami

1 Szlak Orneta-Mor±g