Dane Techniczne Parowozu Ol49-29

Układ osi: 1-3-1
Największa dozwolona prędkość jazdy:
100 km/godz.
Największa dozwolona nadprężność pary: 16 kG/cm2
Siła pociągowa: 9 600 kg (96 kN)
Moc: 949 kW (1290 kM)
Waga parowozu wraz z tendrem w stanie roboczym: 145 250 kg
Ogólna długość parowozu i tendra wraz z zderzakami: 20 675 mm
w tym długość samego parowozu: 12 840 mm

Ostoja belkowa, z belek długości 90 mm wzmocniona staliwnym blokiem międzycylindrowym, poprzecznicami i staliwną skrzynią sprzęgową. Podwozie podparte w czterech punktach, zawieszone na dolnych sprężynach płaskich połączonych wahaczami wzdłużnymi.

Kocioł z szerokim stojakiem półpromienistym i stalową skrzynią ogniową z rurami cyrkulacyjnymi. Wodowskazy systemu Klingera. Wahadłowe drzwiczki paleniska uruchamiane sprężonym powietrzem. Ruszt wstrząsany, popielnik samooczyszczający się z dodatkowymi bocznymi klapami wlotu powietrza oraz rury cyrkulacyjne w palenisku. Początkowo stosowany podgrzewacz wody zasilającej z oczyszczaczem nie sprawdził się w praktyce, zastąpiono go więc blachami opadowymi wewnątrz walczaka pod zaworami powodującymi mieszanie wody zasilającej z wodą w kotle i zapobiegające gwałtownemu obniżaniu temperatury wody w kotle. Do zasilania kotła zastosowano początkowo jeden inżektor ssąco-tłoczący Friedmanna i drugi tłoczący na pare odlotową Metcalf'a-Friedmanna. Zastapiono go z czasem inżektorem tłoczącym na parę świeżą Nathana. Na kotle umieszczono dwa zbieralniki pary: przedni z zaworami zasilającymi i tylny z zaworową przepustnicą pary i osuszaczem. Maszyna parowa bliźniacza, z suwakami Trofimowa i mechanizmem parorozdzielczym Heusingera.

Cylindry
Ilość i położenie:
Wysokiego ciśnienia: 2
Niskiego ciśnienia: -

Średnica cylindrów:
Wysokiego ciśnienia: 500 mm
Niskiego ciśnienia: -
Skok tłoka: 630 mm

Kulisy, rodzaj: Hensinger-Walshaert'a
Jarzmo, położenie: zewnętrzne

Waga parowozu:
w stanie roboczym: 82 900 kg (z pełnym zapasem wody i węgla)
w stanie próżnym: 75 100 kg
napędna: 51 300 kg (suma nacisków wszystkich kół napędnych i wiązanych)

Ilość osi:
Wiązanych: 3 sztuki (pierwsza oś o przesuwie bocznym 10 mm, pozostałe sztywne)
Toczonych przednich: 1 sztuka (wózek Krauss-Helmholtza o wychyleniu bocznym 100 mm)
Toczonych tylnych: 1 sztuka (półwózek Bissela o wychyleniu 70 mm)

Nacisk osi w stanie roboczym parowozu:
Osi napędnej: 17 100 kg
Osi wiązanej 1-ej: 17 000 kg
Osi wiązanej 3-ej: 17 200 kg
Osi toczonej przedniej: 14 900 kg
Osi toczonej tylnej: 16 700 kg

Średnica kół:
Napędnych i wiązanych: 1 750 mm
Toczonych przednich: 850 mm
Toczonych tylnych: 850 mm

Odstęp miedzy osiami skrajnymi: 10 250 mm

Ruszta:
Długość: 2 420 mm
Szerokość: 1 532 mm
Powierzchnia: 3,7 m2

Palenisko:
Długość: 2 442,7/2 420 mm
Szerokość: 1 532 mm
Wysokość: 1 958/1 565 mm
Powierzchnia ogrzewalna: 3,7 m2

Płomieniówki:
Ilość: 102 sztuk
Średnica wewnętrzna: 46 mm
Średnica zewnętrzna: 51 mm
Długość między ścianami sitowymi: 4 815 mm
Powierzchnia ogrzewalna: 70,9 m2

Płomienice:
Ilość: 38 sztuk
Średnica wewnętrzna: 125 mm
Średnica zewnętrzna: 133 mm
Długość między ścianami sitowymi: 4 815 mm
Powierzchnia ogrzewalna: 71,8 m2
Całkowita powierzchnia ogrzewalna bez przegrzewacza: 159,4 m2

Przegrzewacz:
Rodzaj: Szmidt'a
Położenie: wewnętrzne
Powierzchnia ogrzewalna: 68,3 m2

Tender serii 25D49 (skrzyniowy)

Pojemność skrzyni wodnej: 25 m3
Pojemność skrzyni węglowej: 12 t
Waga tendra próżnego: 25 530 kg
Waga tendra w stan. ład.: 62 350 kg (z pełnym zapasem wody i węgla)
Ilość osi: 4
Średnica kół: 1 000 mm
Odstęp między skrajnymi osiami: 4 850 mm
Długość całkowita tendra: 7760 mm
Nacisk osi tendra w stanie służbowym (I-IV zestaw): 15 000 kG

Hamulec:
Zespolony Knorr'a
Ilość osi hamowanych parowozu:
Wiązanych: 3
Tocznych: -
Ilość osi hamowanych tendra: 4

Sprężarka powietrzna trzycylindrowa typu H11a3, zasilająca układ hamulcowy i napęd drzwiczek paleniska.

Przyrządy zasilające:
Prawy, system inż. Strubego, wydajność: 15 000 l/godz.
Lewy, na parę odlot. Metcalf, do: 10 500 l/godz.

Podgrzewacz wody zasilającej systemu inż. Wysłoucha.
Przyrząd centralny do smarowania automatycznego: dwie prasy smarne podwójne typu PS12.
Odiskiernik siatkowy.
Piasecznica powietrzna.
Przyrząd do ogrzewania z parowozu wagonów osobowych - normalny.


| Powrót do strony Ol49-29 |   | Strona kolejowa Michała Kaweckiego |   | Strona  Starych Juch |