Ol49-29

Podstawowe dane parowozu:

Parowóz

Tender

Przebieg służby

Parowóz Ol49-29:

O - Parowóz przeznaczony do prowadzenia pociągów osobowych.
l - Układ osi 1-3-1 (Patrząc od przodu parowozu: oś toczna, trzy osie napędne, oś toczna).
49
- Rok powstania projektu parowozu.
29
- Numer kolejowy (inwentarzowy) parowozu.

               W Fabryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie wyprodukowano w latach 1951-1954 ogółem 115 sztuk parowozów typu Ol49, z czego trzy sztuki z 1952 roku przeznaczono na eksport do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Były to nowoczesne parowozy o dobrej charakterystyce ruchowej i niewielkim obciążeniu osi, co umożliwiło im prace także na liniach lokalnych o słabej nawierzchni.
               Z założenia parowozy Ol49 zastąpić miały wysłużone i słabsze mocą maszyny serii Ok1 i Ok22, z zachowaniem ich prędkości maksymalnej i ciężaru napędnego miały mieć wydajniejszy kocioł i nowocześniejszą konstrukcję. Wiele z elementów parowozu wzorowano na ich odpowiednikach z parowozów serii Ty246. Wykorzystano także doświadczenia zdobyte podczas produkcji parowozów Pt47 i Ty45.
               Początkowo przeznaczano je zgodnie z założeniem do prowadzenia pociągów dalekobieżnych i miejscowych, z czasem jednak, w miarę postępów elektryfikacji i wprowadzenia do użytku pasażerskich lokomotyw spalinowych zdegradowano je do obsługi ruchu lokalnego, a nawet towarowego.

Tender 25D49:

25 - Pojemność skrzyni wodnej w metrach sześciennych
D - Tender czteroosiowy
49
- Rok powstania projektu tendra.

Parowóz posiada kocioł o numerze fabrycznym 13236 zbudowany w Sosnowieckich Zakładach Budowy Kotłów w Sosnowcu.

Przebieg służby parowozu:

  1. 07.10.1952 Oddanie parowozu do służby
  2. Od 09.10.1952 MD Kutno
  3. Od ??.08.1966 MD Ełk
  4. Od 10.06.1982 MD Sierpc
  5. Od 10.12.1990 MD Ełk
  6. 04.06.1993 Skreślenie parowozu
  7. Od 01.06.1993 Odstawiony na terenie lokomotywowni Ełk
  8. Od 05.10.1997 Odstawiony na torach stacji Stare Juchy
  9. Od 09.10.1997 Pomnik na stacji Stare Juchy

Źródła:
1. Bogdan Pokropiński "Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej dla PKP i przemysłu"; WKiŁ Warszawa 1987.
2. Formularz Parowozu Ol49-29.
3. Piotr Terczyński "Ol49 jeszcze pod parą"; Parowozik 3/91.


| Powrót do strony Ol49-29 |   | Strona kolejowa Michała Kaweckiego |   | Strona  Starych Juch |