Akt
Zakwalifikowania do służby na kolejach parowozu
(spisane z oryginału)

Parowóz Serii Ol49 Nr (kolejowy) 29; fabryczny Nr 2631
Tendra Serii 25D49 Nr (kolejowy) 37; fabryczny Nr 0826
Zbudowany przez Fabrykę Lokomotyw im. Feliksa Dzierżynskiego w Chrzanowie w roku 1952, mający Nr 2631 fabryczny, kolejowy Nr 29 parowóz serii Ol49 z tendrem Nr fabryczny/kolejowy 0826/37 dla najwiekszej predkości 100 kilometrów na godzine, po dokonaniu oględzin wszystkich części parowozu i znajdujących się na nim przyrządów i wypróbowaniu jazdą, jako uznany na podstawie aktów zaświadczenia odbioru parowozu i tendra u dostawcy oraz zaświadczenia odbioru technicznego kotła parowego przez Komisarza odbiorczego MK, za odpowiadający całkowicie przepisom i warunkom zawartym w umowie zostaje na mocy §§ ................. wyżej wymienionych przepisów zakwalifikowany do służby na kolejach.

Parowóz posiada kocioł, zbudowany w roku 1952 w wytwórni Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów w Sosnowcu dla nadprężności pary 16 atmosfer, za Nr 13236 fabrycznym, kolejowym Nr 1071.

Łódż 20.10.1952 r.

(Podpis: Naczelnik Służby Mechanicznej inż. T Pacholski)

Uwaga:
Na podstawie decyzji byłej DGKP z dn. 22 II 1950 r. Nr III 2e/50/1/50, kocioł otrzymał nowy numer inwentarzowy (kolejowy) 1071.


| Powrót do strony Ol49-29 |   | Strona kolejowa Michała Kaweckiego |   | Strona  Starych Juch |